Από τα μέσα Απριλίου πωλούνται  
παραφυάδες 5 πλαισίων, με βασίλισσες 2016.
Τιμή για 10 και πάνω: 60 € εκάστη.


Περιοχή Τρίκαλα,
Κος Σωτήρης,
τηλ. 6981763190,
(ώρες επικοινωνίας 10.00' - 22.00').

Από τα μέσα Απριλίου πωλούνται βασίλισσες
φυσικής γονιμοποίησης έτους 2014
προς 14 € εκάστη.

Περιοχή Τρίκαλα, 
Κος Σωτήρης, 
τηλ. 6981763190,
(ώρες επικοινωνίας 10.00' - 22.00').

 Ξυλογέφυρο Τρικάλων